top of page

Stablecoin’y: charakterystyka i zastosowanie

Stablecoin’y to rodzaj kryptowalut, których wartość jest powiązana z 1) walutą fiducjarną (taką jak np. dolar amerykański), 2) inne kryptowaluty lub 3) towary (takie jak np. ropa lub złoto). Zapewniają użytkownikom względne bezpieczeństwo, natychmiastowe przetwarzanie płatności oferowane przez waluty cyfrowe oraz niższą zmienność cen w porównaniu do tradycyjnych kryptowalut.Co to są Stablecoin’y?


Podczas gdy wiele osób używa lub inwestuje w kryptowaluty, jedną z głównych ich wad jest to, że tradycyjne kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, są aktywami cyfrowymi o wysokiej zmienności. Dla osób, które wolą używać kryptowalut do kupowania towarów lub przechowywania pieniędzy, wysoce niestabilne waluty mogą wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem. Stablecoins zostały stworzone, aby zapewnić większą stabilność i odniesienie do akywów realnych takich jak waluty fiducjarne (czyli Fiat) czy też towary takie jak złoto.


W przeciwieństwie do tradycyjnych kryptowalut, których wycenę określa rynek, wartość stablecoinów jest powiązana z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański lub euro, lub towary, takie jak złoto czy ropa. Z tego powodu stablecoiny mają oferować konsumentom jedno i drugie. Po pierwsze zapewniają nabywcom możliwość natychmiastowego, prywatnego i bezpiecznego transferu pieniędzy bez obawy, że tradycyjna zmienność kryptowaluty obniży ich siłę nabywczą między zakupem cyfrowej monety a momentem jej wydania lub wykorzystania do zakupu większej liczby kryptowalut. Po drugie pozwalają inwestorom na giełdach kryptowalut na przechowywanie lub płacenie czymś zbliżonym do pieniądza fiducjarnego, ponieważ wiele giełd kryptowalut nie obsługuje walut fiducjarnych ale umożliwia inwestycje w sablecoin’y.


Jak działają Stablecoin’y?


Wartość stablecoina najczęściej jest powiązana 1:1 z walutą fiducjarną lub aktywem poprzez zabezpieczenie, które jest równe wartości istniejącej kryptowaluty na rynku. Na przykład zabezpieczony stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim będzie zawierał zapasy w dolarach amerykańskich, które są równe 1:1 wartości monet w obiegu.


Podobnie, stablecoin wspierany towarami miałby w rezerwie ilość złota lub ropy, która jest równa wartości stablecoin’ów na rynku. Są to zabezpieczone stablecoin’y. Istnieją pewne — niezabezpieczone stablcoin’y — które nie są wspierane rezerwami, ale zapewniają stabilność za pomocą algorytmów określających poziom niezbędnego zabezpieczenia różnego od 1:1.


Jak działają zabezpieczone stablecoin’y?


W przypadku w pełni zabezpieczonych stablecoin’ów, gdy inwestorzy kupują stablecoin o wartości 100 USD, firma tworzy równoważną wartość w walucie fiducjarnej o tej samej wartości. Kiedy inwestorzy sprzedają stablecoin’y o wartości 100 USD, firma sprzedaje równoważną wartośćw walucie fiducjarnej. Jest to bardziej skomplikowane, gdy stablecoin jest zabezpieczony towarem takim jak złoto, a złoto musi zostać nabyte lub sprzedane, aby utrzymać zabezpieczenie na poziomie 1:1.


Jak działają niezabezpieczone stablecoin’y?


W przypadku niezabezpieczonych stablecoinów algorytm kontroluje monetę, aby stworzyć i monitorować stabilną cenę stablecoin. Często zdarza się, że algorytm zwiększa lub zmniejsza podaż stablecoina wraz ze wzrostem lub spadkiem popytu. Jednak to nie zawsze działa i istnieją pewne monety algorytmiczne, które nie były w stanie pozostać powiązane z ich walutą bazową lub towarem. Takie sytuacje prowadzą do „odklejenia” się wyceny stablecoin’a od wartości bazowej i może prowadzić do niezbezpiecznych sytuacji rynkowych.


Rodzaje Stablecoin’ów


1. Zabezpieczony stablecoin Fiat


Zabezpieczony fiat stablecoin to taki, który jest zabezpieczony walutą fiducjarną, taką jak USD lub EUR. Oznacza to, że zawsze posiada równoważną kwotę tej waluty w proporcji 1:1. Zabezpieczony stablecoin fiat z największą kapitalizacją rynkową to Tether (USDT), który jest powiązany z USD i ma największy wolumen obrotu wśród stablecoin’ów.


2. Zabezpieczony stablecoin krypto


Zabezpieczony kryptowaluta stablecoin to taki, który jest wspierany przez jedną lub więcej kryptowalut. Oznacza to, że emitent stablecoin posiada równoważną ilość innych walut cyfrowych. Przykładem zabezpieczonej kryptowaluty stablecoin jest Dai (DAI-USD).


3. Zabezpieczony stablecoin towarowy


Zabezpieczony stablecoin towarowy to taki, który jest zabezpieczony rezerwą towaru, takiego jak metale szlachetne, ropa czy inne towary notowane na rynkach finansowych. Oznacza to, że emitent będzie również posiadał równoważną ilość aktywów fizycznych w proporcji 1:1. Jednym z przykładów zabezpieczonego towaru stablecoin jest Paxos Gold (PAXG-USD). Kiedy ktoś sprzedaje stablecoin Paxos Gold, sprzedawca może wybrać gotówkę lub złoto stanowiące aktywo bazowe swojej inwestycji.


4. Stablecoin’y algorytmiczne


Stablecoin’y algorytmiczne to te, które nie są w pełni zabezpieczone fiatami, towarami lub kryptowalutami, ale nadal są powiązane z ich cenami. Zamiast pełnego zabezpieczenia 1:1 używają one algorytmów i inteligentnych kontraktów, aby osiągnąć stabilność cen poprzez zmniejszenie liczby monet w obiegu, gdy cena rynkowa spada i zwiększenie liczby monet w obiegu, gdy cena rośnie. Jeśli bazowy towar lub waluta wzrośnie lub spadnie, algorytm zmniejsza lub zwiększa liczbę stablecoin’ów w obiegu, aby dostosować cenę i zapewnić, że pozostanie ona powiązana z bazową walutą lub towarem. TerraUSD (UST-USD) to przykład algorytmicznego stablecoin’a.


Top 11 Stablecoin’ów według kapitalizacji rynkowej


Poniżej znajduje się 10 najpopularniejszych stablecoin’ów według kapitalizacji rynkowej na koniec czerwca 2022 i jeden z najpopularniejszych zabezpieczonych stablecoin’ów towarowych na złoto.

Źródło: Opracowanie własne Cryptokantor na podstawie danych rynkowych


Zalety i wady Stablecoin’ów


Zalety:


Stablecoiny USD i inne formy stablecoinów są atrakcyjne dla niektórych inwestorów, ponieważ:


· Teoretycznie oferują bezpieczeństwo, prywatność i natychmiastowe transakcje;

· Teoretycznie oferują stabilność wartości, w przeciwieństwie do innych kryptowalut, których wartość jest bardzo zmienna;

· Może być ewentualnie wykorzystany do wyjścia z pozycji kryptowalutowej, gdy rynek jest szczególnie zmienny, ponieważ niektóre giełdy kryptograficzne nie akceptują walut fiducjarnych;

· Może być ewentualnie wykorzystany do transferu wartości między różnymi giełdami kryptograficznymi lub różnymi rynkami.


Wady:


Inwestorzy trzymają się z dala od stablecoinów, ponieważ:


· Istnieje ryzyko oderwania się wartości stablecoin’a od aktywa bazowego, szczególnie wśród stablecoin’ów algorytmicznych;

· Istnieje niewielka szansa na duży potencjalny wzrostu wartości stablecoin’ów, który oferują tradycyjne kryptowaluty ze względu na swoją zmienność;

· Istnieją obawy co do wiarygodności niektórych stablecoinów, ponieważ są one bardziej scentralizowane niż inne rodzaje walut cyfrowych.


Podsumowanie


Stablecoin’y to wyjątkowa technologia płatności, która teoretycznie daje użytkownikom korzyści płynące z kryptowalut, przy czym wydaje się, że są bardziej stabilne cenowo. Mogą być przydatne zarówno dla inwestorów, którzy wprowadzają i wycofują się z inwestycji w kryptowaluty, jak i dla konsumentów, którzy chcą natychmiastowego i bezpiecznego sposobu płatności. Jednak stablecoiny są nową technologią i nie zostały przetestowane na tyle, aby w pełni im zaufać. Praktyczne zastosowanie i korzyści płynące z tej technologii oraz ewentualne ryzyka związane z ich wykorzystaniem będą weryfikowane w przyszłości.


O nas


Cryptokantor.eu to marka oferująca możliwość zakupu i sprzedaży walut wirtualnych za FIAT oraz edukację w zakresie kryptowalut i aktywów cyfrowych. Oferujemy profesjonalną obsługę klienta, konkurencyjne ceny i przejrzyste zasady współpracy. Stawiamy na edukację i wzrost świadomości wśród inwestorów i klientów na temat rynku kryptowalut orazaktywów cyfrowych w Polsce. Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ul. Koszykowej 49A oraz oddziałów w Krakowie, Szczecinie i Lublinie. Realizujemy transakcje na terenie całej Polski.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page